Informasjon om økologisk mat

Det er en økende interesse blant befolkningen for matvarer som er økologiske, men kanskje du er usikker på hva dette egentlig vil si? Man hører og leser gjerne at økologisk landbruk er mer miljøvennlig og gir sunnere og renere matvarer.

Temaet har vært hyppig diskutert i media i en årrekke, og man finner i dag omtrent like mange motstandere som tilhengere av økologisk landbruk.

Historikk

En av de første som la frem tanker om et økologisk landbruk var den østerrikske filosofen Rudolf Steiner (1861 – 1925) – også kjent som grunnleggeren av Steinerskolen. I året 1924 var en rekke bønder bekymret for fremtidens landbruk, og spurte Rudolf Steiner til råds. Steiner la frem sin teori om biodynamisk landbruk, som anses for å være den første formen for et bærekraftig økologisk landbruk.

Økologisk landbruk handler om hvordan maten vi spiser blir produsert. Målet er å lage et økosystem som i hovedsak er basert på lokale og stabile ressurser. Det brukes ikke kunstgjødsel eller kjemiske/syntetiske plantevernmidler i fremstillingen av økologisk mat. I stedet benyttes organisk gjødsel (husdyrgjødsel).

I økologisk mat er det ikke tillatt å bruke genmodifiserte produkter. Det er dessuten strenge regler for bruk av tilsetningsstoffer og konserveringsmidler. Økologiske produkter blir fremstilt uten kunstig aroma eller kunstige fargestoffer.

I 2012 ble 5,1% av Norges totale dyrkingsareal benyttet til økologisk landbruk. Regjeringen planla i 2009 at innen år 2020 skal 15% av landets dyrkingsareal bli benyttet til fremstilling av økologisk mat. I ettertid har dette vist seg å være et urealistisk mål.

Kontrollorgan for økologisk mat

I 1986 ble organisasjonen Debio opprettet, og er en instans som i samsarbeid med Mattilsynet skal kontrollere og godkjenne norske økologiske landbruksprodukter. De skal også kontrollere norsk landbruksdrift.

Godkjente økologiske matvarer som selges i dagligvarebutikkene, er kvalitetsstemplet med en grønn Ø. Mattilsynet kontrollerer at Debio følger reglene for økologisk landbruk.

Hvorfor økologiske matvarer koster litt mer

Prisen på økologiske matprodukter ligger som regel noe høyere enn på konvensjonelle produkter. Dette skyldes først og fremst av avlingene på økologiske jordbruksprodukter er mindre enn ved vanlig jordbruk.

Også husdyr fra en økologisk gård vil yte mindre enn ved tradisjonelle gårder. I tillegg er et økologisk landbruk mer arbeidskrevende, da det ikke benyttes mineralgjødsel eller kjemiske/syntetiske plantevernmidler. Dette bidrar til at prisnivået på økologisk mat økes, slik at bøndene kan opprettholde lønnsomheten.

Økologisk landbruk og dyrevelferd

I et økologisk landbruk er det strengere krav til dyrenes velferd enn i konvensjonelt landbruk. Dyrene skal ha bedre plass, større tilgang på uteområder og spise økologisk fôr. Med andre ord blir dyrenes trivsel bedre tatt vare på i et økologisk landbruk.

Kunnskap om og respekt for dyrenes egenart er viktige prinsipper på økologiske gårder. Det foretas jevnlig kontroll av gårder som driver med økologisk landbruk, for å påse at reglene om dyrevelferd blir overholdt.

Er økologisk mat mer miljøvennlig?

En studie viser at klimagassutslipp er lavere fra økologiske varer enn konvensjonelle. Likevel er det usikkert hvor mye man reduserer klimagassutslipp ved å velge økologiske produkter. Det viktigste man kan gjøre for redusere miljøbelastninger fra matvarer er å endre kostholdet – spesielt det å redusere inntaket av animalske varer som kjøtt. I tillegg kan man redusere klimagassutslipp ved å kaste mindre mat.

Denne nettsiden leveres i samarbeid med Billige Forbrukslån som har samlet sammen alle de beste lånetilbyderene på markedet. Søk lån. (Eff.rente 9,61%, 150.000,-, o/5 år = 195.720,-)

Kilder:
https://forskning.no/jord-og-skog/2016/09/kan-okologisk-matproduksjon-bidra-til-et-baerekraftig-samfunn